Computersimulatie als aanvullend gereedschap voor de sociaal psycholoog: De gedragsdynamiek achter overconsumptie uit een gezamenlijke bron verklaard met de consumat-benadering


« - Back to Portfolio - »